Camping gesloten vanaf 2 oktober 2022 

 

Prijs per dag (Kampeerders)

(Prijs inclusief BTW, tarieven geldig van  14 uur. tot de volgende dag 12 uur)

 Laag seizoenHoog seizoen
1 auto met tent of caravan12 €13 €
1 kampeerwagen12 €13 €
1 klein tent3,5 €4 €
Kind (< 4 jaar)gratisgratis
Kind (> 4 jaar < 14 jaar)2 €2,5 €
Volwassene (> 14 jaar)4,5 €5 €
2de auto of aanhangwagen2 €2,5 €
Hond2 €2,5 €
Toeristenbelasting en afvalheffing (> 14 jaar)0,8 €0,8 €

 

Jaarplaatsen/Seizoenplaatsen

Jaarplaats voor 2 personen met een wagen1150 €
Seizoenplaats 2 pers. en 1 auto voor 6 maanden875 €
Seizoenplaats 2 perso. en 1 auto voor 3 maanden575 €
Gemeetetaks per jaar (te betalen aan Walcourt) 

 

PRIVACYVERKLARING
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen, eventueel ter zake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Invullen van formulieren via de website
Als u een contact- of aanmeldformulier of op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:cheslez.info@gmail.com
Camping Le Cheslé
Rue d’Yves 1
B-5650 Vogenée

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.